info

Dle rozhodnutí MŠMT jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen zákonný zástupce žáka), a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. Konzultaci je možno domluvit s konkrétním vyučujícím prostřednictvím jeho emailu.