info

Na období distanční výuky byly v úterý 13. 10. 2020 všem žákům odhlášeny obědy ve školní jídelně. V případě, že byste uvítali stravování dítěte od pondělí 19. října, nahlaste toto vedoucí ŠJ nejpozději do čtvrtka 15. 10. do 14 hodin. Obědy nelze konzumovat ve školní jídelně, musí být odneseny domů v jídlonosiči.