sd

Vážení rodiče,

Od září 2020 dojde k navýšení poplatku za školní družinu. Úplata za školní družinu bude sjednocena na všech základních školách na Praze 7 a to na výši 400,-Kč/ měsíc.

Poplatek za školní družinu bude hrazen ve 2 splátkách:

nejpozději do 30. září na období září – prosinec, tedy 1600,- Kč

nejpozději do 30. ledna na období leden – červen, tedy 2400,- Kč

Měsíční splátkový kalendář je možné domluvit s ředitelkou školy na základě písemné žádosti.

V případě přeplatku z předchozího školního roku (z důvodu uzavření školy) vám bude poplatek za období září – prosinec 2020 o tuto částku snížen. O výši přeplatku budete informování vychovatelkami školní družiny.

V případě, že Vaše dítě nebude již školní družinu navštěvovat, je třeba o vrácení přeplatku na účet písemně požádat.

První školní den, tedy 1. září, nebude v provozu ranní družina. Odpolední provoz již v běžném režimu, tedy do 17.30 hod.

Děkujeme za pochopení.