info

Nabídku dalšího cizího jazyka pro budoucí 7. ročník a seznam povinně volitelných předmětů pro příští školní rok naleznete v přiložených seznamech. Své preference děti nahlásí třídním učitelům nejpozději v pondělí 8. června.

pdfDalší cizí jazyk

pdfNabídka povinně volitelných předmětů pro šk. rok 202021