• sd

  Informace ze školní družiny

  160
  Vážení rodiče, Od září 2020 dojde k navýšení poplatku za školní družinu. Úplata za školní…
 • info

  Informace ze školní jídelny

  173
  Vážení rodiče, vzhledem ke zdražování potravin jsme nuceni od 1. 9. 2020 zvýšit ceny za…
 • prazdniny

  HURÁ PRÁZDNINY!

  153
  Vážení rodiče a milé děti, přejeme vám krásné letní dny. Užijte si hodně společných…

info

Vážení rodiče a příznivci školy, velice děkujeme za nabídku finanční pomoci, kterou jste mnozí z Vás připraveni poskytnout prostřednictvím školy potřebným dětem. Z tohoto fondu lze následně přispívat žákům na školní obědy, učební pomůcky, školy v přírodě, plavecký kurz apod. O použití fondu rozhoduje vedení školy. Každý případ se řeší individuálně ve spolupráci s rodiči a třídním učitelem.

Na fond pomoci a solidarity ZŠ Tusarova může přispět kdokoli na č. účtu 51-2472090277/0100 s informací pro příjemce: fond solidarity.