info

První dvě hodiny se třídy učí podle platného rozvrhu, poté následuje program s třídním učitelem - vycházky, hry, besídky, projekce filmů... 

Žáci PT a I. stupně končí výuku v 11.40 hodin, žáci II. st. v průběhu 5. vyučovací hodiny. Školní družina funguje v nezměněném režimu, tedy do 17.30 hodin.

Po prázdninách se do školy vracíme 6. ledna 2020, družina v tento den bude opět v nezměněném režimu.


Vážení rodiče,

dovolte nám popřát Vám krásné vánoční svátky, hodně radosti z dětí, do roku 2020 pro všechny pevné zdraví a spokojenost. Děkujeme Vám za podporu, která je pro nás velice důležitá a které si opravdu vážíme.

S pozdravem vedení školy