• info

    První třídní schůzky

    119
    První třídní schůzky se na Tusarce uskuteční ve středu 25. září 2019. Rodiče se na nich…

info

5. červen
• Den dětí na Tusarce – „Po stopách českých pověstí“


 10. – 12. červen

• Sběr starého papíru a plastových víček


 14. červen

• Ukončení klasifikace za II. pololetí školního roku


 17. červen – 21. červen 

• Výletový týden


 24. červen

• Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků v II. pololetí


 27. červen

• Rozloučení s žáky 9. ročníku


 28. červen

• Slavnostní ukončení školní roku, předávání vysvědčení