info pink
251

Stravné – aktualizace v  MŠ Visionary, MŠ Jankovcova

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně dodavatele obědů a svačinek v MŠ Visionary a MŠ…
svatky
3995

Projekt pro školní rok 2023/2024

Zvyky a tradice, ty nás baví nejvíce Cílem letošního školního projektu je seznamovat děti…
klicek
2764

Projekt Klíček

Klíček pro budoucí prvňáčky začíná na Tusarce již 4. října v 13.30 a bude pokračovat v…
info pink
4313

Platby stravného a školného na šk 2023/2024

STRAVNÉ částka č. účtu MŠ Tusarova 1200,- Kč 0207011399/0800 MŠ Visionary 1200,- Kč…

info pink

Vzhledem k  rozšíření kapacity MŠ Tusarova o nové detašované pracoviště vyhlašuje ředitelka MŠ Tusarova  mimořádný zápis.

Zápis bude probíhat v budově MŠ Tusarova, Tusarova 515/ 27.

Možnosti podání dokumentů k zápisu :

  • ·  osobní předání 23.8.2023, v 16 – 17h v MŠ Tusarova
  • ·  do datové schránky školy: jvqmbsk
  • ·  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • ·  doporučenou poštou na adresu: Mateřská škola, Praha 7, Tusarova 515/27, Praha 7, (rozhodující je datum podání na poštu)

V den řádného zápisu je potřeba podat žádost se všemi náležitostmi do MŠ.

Náležitosti k zápisu

  • řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy, popř. kterou získáte v rámci elektronického předzápasu (včetně formuláře Podmínky a kritéria pro přijímání dětí),
  • evidenční list potvrzený pediatrem včetně očkování
  • rodný list dítěte - originál
  • občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Místo trvalého pobytu dítěte (u spádových dětí ověří ředitelka školy na MČ Praha 7, který vede evidence obyvatel)

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku..

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že rozšíření kapacity mateřské školy bude  pouze na školní rok 2023/2024.


pdfŽádost a kritéria1.03 MB

pdfEvidenční list260.70 KB


pdfLeták ke stažení

MS mimoradny zapis

14
26

Návštěva Mikuláše, čertů a anděla - Motýlci

Návštěva Mikuláše, čertů a anděla.
102
10

Všude zima děti láká - Rybičky

Všude zima děti láká,na horách i v údolí….my jsme si nejdřív ozdobili stromky před naší třídou u školky a pak jsme si užili sněhových radovánek.
110
18

Rybičky - keramika

Na keramice jsme si udělali DOMEČEK,tak snad se nám povedl.
103
22

Poslední klíček - Rybičky

Náš poslední Klíček v tomto roce,nashledanou v lednu 2024.
110
21

Hra na doktory - Rybičky

Ne ne,nejsme mumie, to jen se děti seznámily s tím, jak je důležité se starat o své tělo,jaké číslo má záchranná služba. Hra na doktory nás bavila, dost jsme se při ní i nasmály…
101
19

Vycházka k lávce HolKa

Už víme, proč se tak jmenuje.Pod ní jsme nakrmili kachny a ejhle, objevila se i nutrie. Dokonce jsme našli i kocourka Uhlíka, který se ztratil z knížky, kterou čteme.
102
23

Interaktivním představení 3,2,1

Tak jsme se zase všichni sešli na interaktivním představení 3,2,1 start.Broučci, Rybičky i Motýlci si to hezky užili.
klicek12
12

Návštěva Klíčku…

Za sluníčkem skřítci letí, šťastnou cestu, křičí děti.
info pink
110

Akce MŠ Visionary + Jaknovcova na měsíc prosinec

4. 12. (pondělí) – adventní zdobení před MŠ (Rybičky) 5. 12. (úterý) - na MŠ Visionary nás navštíví Mikuláš s nadílkou (Broučci, Rybičky,Motýlci) 6. 12. (středa) - pečení perníčků u Broučků 6. 12.…
101
51

Návštěva keramické dílny - Rybičky

Návštěva keramické dílny, vytváříme vánoční zvoneček…těšíme se,až nám zazvoní…cink, cink ,cink!
12
62

Rybičky - světový den LASKAVOSTI

13. 11. byl světový den LASKAVOSTI, už víme,co toto slovo znamená,ale důležité je také se umět laskavě chovat nejen k sobě,ale i ostatním.My jsme začali tím,že jsme se obkreslili na velký papír,aby…
119
56

Mourek a mašinky - Rybičky

Návštěva v Národním technickém muzeu při komentované prohlídce s názvem ,,Mourek a mašinky.”Už víme kdo je výpravčí,strojvedoucí a průvodčí.
104
76

Příběh svatého Martina - Rybičky

Do našeho projektu ZVYKY A TRADICE jsme zařadili i příběh svatého Martina a i my budeme sledovat,zda přijede na bílém koni …Zahráli jsme si příběh,zazpívali s tanečkem píseň o svatém…
110
84

Tak tady bydlím já - Rybičky

Tak tady bydlím já, u nás doma toho je, předsíň, kuchyň, pokoje…, ale hlavně si to můžu postavit ve školce, kde mám kamarády!
101
116

Návštěva Technického muzea - Mourek a Mašinka

Návštěva Technického muzea - Mourek a Mašinka.