joomla background image module
Crear Pagina Web

info

Dotazníkové šetření MČ Praha 7 v rámci projektu MAP II na téma distanční výuka - nové poznatky a zkušenosti. Děkujeme rodičům i dětem za jejich cenné podněty.


Vážení rodiče,

v rámci projektu MAP II - Místní akční plány rozvoje vzdělávání - správní obvod Praha 7, do nějž je naše škola zapojena, bychom vás chtěli požádat o pomoc s dotazníkovým šetřením, které realizuje Městská část Praha 7.

Dotazníkové šetření má za cíl zmapovat, jak školy v Praze 7 přistupovaly v době jejich uzavření k výuce na dálku, jak si ověřovaly funkčnost nastavených postupů, co se jim osvědčilo, kde vidí případné problémy a komplikace, jak výuku přijímali žáci a rodiče.

Výsledky nám mohou pomoci lépe komunikovat podobnou situaci v budoucnu a připravit se na ni tak, aby mohla být dálková výuka nastavena rychleji, efektivněji a bez prodlev, a v neposlední řadě také k tomu, aby dobré zkušenosti z této náročné doby mohly být využity i v běžné výuce, a v případě zájmu sdíleny mezi školami.

Vyplnit on-line dotazník pro rodiče trvá cca 8 minut, dotazník pro žáky 5 minut.  

Dotazník pro rodiče: https://www.survio.com/survey/d/E4X5L1H8R9U9H3J8A

Dotazník pro žáky:    https://www.survio.com/survey/d/G1D4X9I9Z2X7U5I5U

Prosíme o vyplnění dotazníku vámi i vašimi dětmi, a to do 26. 6. 2020.

Pokud máte více dětí školou povinných, dovolujeme si vás požádat o vyplnění za každé dítě zvlášť.

Moc vám děkujeme za spolupráci.

img 20200615 wa0015
88

1. A na dálku a přece spolu

Během nedobrovolného odloučení jsme společně zvládli spoustu práce: paní učitelce jsme posílali fotky, videa, volali jsme si a také jsme měli několik milých setkání on-line. Těšíme se na prázdniny a…
img 20200402 144406
114

Kuchaříci z 2. A

Malí kuchaříci se srdnatě poprali se zadaným úkolem. Snažili se sami bez pomoci dospělých vytvořit nějaký lahodný pokrm. Vařili, smažili, pekli a na jejich tvářích je vidět velké zaujetí prací.…
info
1005

Další cizí jazyk a povinně volitelné předměty

Nabídku dalšího cizího jazyka pro budoucí 7. ročník a seznam povinně volitelných předmětů pro příští školní rok naleznete v přiložených seznamech. Své preference děti nahlásí třídním učitelům…
info
135

Nabídka bezplatné anonymní konzultace také na ZŠ Tusarova

Vážení rodiče, MČ Praha 7 se rozhodla nabídnout nízkoprahové poradenství rodinám, které se (nejen) díky pandemii koronaviru ocitly v tíživé životní situaci. Pro řadu těchto rodin může být situace…
info
2176

Informace o hodnocení žáků na konci školního roku

Vážení rodiče, schváleným dokumentem Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na konci školního roku 2019/2020 se budou pedagogové ZŠ Tusarova řídit při klasifikaci žáků pro toto pololetí. V tištěné podobě…
IMG 8802
402

Poděkování

Vedení Tusarky velice děkuje za milý a především užitečný sponzorský dar od rodičů několika žáků školy. Vyrobili a dodali škole 100 ochranných textilních roušek. Tímto dáváme na vědomí žákům a jejich…
img 20200409 wa0010
312

Modré pondělí v 1. B

V pondělí 6. 4. 2020 jsme se na naše online učení oblékli do modrých triček. Celá výuka se točila kolem VELIKONOC a modré barvy. Řekli jsme si, jaké přírodní zdroje nám poslouží k zabarvení kraslic…
2
1118

FotoVýzva Tusarky

Máš až po krk učebnic, on-line testů a pracovních listů? Tik v oku? Křeč v ruce i žaludku? Pak nastal čas na relax a trochu zábavičky. Nafoť a sdílej s ostatními své nedobrovolné domácí studium.…
IMG 20200322 WA0009
345

Prvňáčci a domácí vzdělávání

Už je tomu dva týdny, co jsme nedobrovolně opustili školní lavice. Neplánovaná událost nás neodradila od toho, abychom spolu byli stále v kontaktu. Voláme si, píšeme, zasíláme fotografie. Paní…
info
387

Mironet zajistí 1000 počítačů dětem rodin v nouzi pro jejich domácí studium

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám zprostředkovat možnost zápůjčky výpočetní techniky. Nabízená pomoc by Vám a Vašim dětem mohla usnadnit školní přípravu v období mimořádného opatření. Pro koho je…
info
332

Fond pomoci a solidarity ZŠ Tusarova

Vážení rodiče a příznivci školy, velice děkujeme za nabídku finanční pomoci, kterou jste mnozí z Vás připraveni poskytnout prostřednictvím školy potřebným dětem. Z tohoto fondu lze následně přispívat…
info
359

"Burza" vzájemné rodičovské pomoci

Velké díky a uznání všem z Vás, kdo nabízíte ostatním rodičům podporu a nezištnou pomoc při současném individuálním vzdělávání dětí, při jejich hlídání a podobně. Zájemci o takovou pomoc i vy, kdo ji…
img 8730
405

7. březen DOD

Den otevřených dveří pro předškoláky se na Tusarce konal v sobotu 7. března. Proč právě v sobotu? No protože v běžný školní den by paní učitelky na malé děti neměly dostatek času. Přímořské prostředí…