img 7340

K zápisu do prvních tříd a přípravné třídy se letos dostavilo celkem 70 dětí. Paní učitelky pro ně měly připraveny různé zábavné úkoly, díky nimž všichni měli šanci předvést, nakolik jsou na školní docházku zralí. Všichni byli výborní a my se na září s novými prvňáčky moc těšíme.