info

Poslední odhlašování obědů musíte stihnout do úterý 25. června do 14.00 hod. Žáci 9. ročníku a ti, kdo se stěhují, do tohoto data vrátí čip a dostanou přeplatky v kanceláři ŠJ, vždy ráno mezi 7.30 - 8.00, nejlépe vždy po telefonické domluvě. V průběhu měsíce července budou plátcům vráceny na účet přeplatky vyšší než 600 Kč (nižší zůstatky převedeme na měsíc září). Případné změny domlouvejte telefonicky v kanceláři školní jídelny.
V pátek 28. 6. se obědy vydávají v době od 10.30 do 12.30 hod.