IMG 0377

Při návštěvě policejního muzea se děti dozvěděly, jak se chovat v nebezpečných situacích a jak reagovat, kdyby je někdo napadl. Prohlédly a vyzkoušely si vybavení policistů včetně zbraní. Vyslechly si zajímavé příběhy, které jim průvodce vyprávěl při vlastní prohlídce muzea. Výstava byla velmi poutavá. Na závěr si děti zahrály na hledače min a nábojů.