20181019 081022

Vstupem do 6. třídy jsme zahájili cyklus preventivních programů zaměřených na rizikové chování. Úvodní druhostupňové „prevko“ bylo zaměřené na naši adaptaci v nové třídě při novém stylu práce, s mnoha novými učiteli. Sestavili jsme si svá pravidla a zážitkovou formou se o sobě dozvídali různé informace. V další části jsme se učili navzájem spolupracovat, rozdělovat si role, učit se řídit skupinu atd.