4E6ED7AC 17B7 4C7F BD8B 199DF248557E

Tato zpráva vám asi bude znít skoro neuvěřitelně: Žáci třídy 5. B pomohli Dětskému krizovému centru charitativním příspěvkem 58 777 Kč. Asi se ptáte, kde k tak obrovské částce mohli přijít? Jednoduše ji vydělali aukčním prodejem obrazů. Při výtvarné výchově napodobovali práce slavných světových malířů a speciálně pan Picasso se jim zalíbil natolik, že jejich obrazy byly jako „pravé“. No a to se zase zalíbilo kupujícím na aukci konané při příležitosti výročí Úmluvy o právech dítěte. Znovu si připomeňte tu neuvěřitelnou částku – 58 777 Kč! Bude použita na rekonstrukci a vybavení nových prostor Dětského krizového centra. Děkujeme páťákům za vynikající prezentaci školy, ale především za jejich laskavá srdce.